28 april 2022
Geplaatst door TeamQuatrebras

Op woensdag 20 april organiseerde de gemeente Haarlemmermeer een inloopbijeenkomst over de twee Groene Kralen in Badhoevedorp Centrum. Hier presenteerde ontwerpbureau LOOSvanVLIET het concept van het voorlopig ontwerp met onder andere de speeltoestellen en het Free Run Parcours. We zijn nieuwsgierig naar de reacties. Tim Wolvers, stedenbouwkundig ontwerper, praat ons bij.

Aan de recreatieve wandel- en fietsroute het Lint welke door heel Badhoevedorp zal lopen vormen twee groene open ruimtes de zogenaamde Groene Kralen. In de Groene Kraal Centrum West wordt een Free Run Parcours gecombineerd met sportelementen gerealiseerd. Aan de andere kant, in de Groene Kraal Centrum Oost, is ruimte voor een speelplek voor kinderen van 0 tot 6 jaar gecombineerd met sportelementen voor overige leeftijden. Hier is straks volop ruimte voor jong en oud om elkaar te ontmoeten, te sporten én te spelen.

Een plek voor alle bewoners
‘Als ontwerper vind ik het belangrijk dat we een gebied maken waar huidige en toekomstige bewoners zich op hun gemak voelen. De sfeer moet aansluiten bij Badhoevedorp en de wensen van bewoners. En, niet te vergeten, dat het esthetisch een mooie plek wordt en een aanvulling op de omgeving. Maar bovenal een plek waar bewoners blij van worden,’ vertelt Tim. 

Jong en oud positief
‘Het was fijn om aan de hand van de gepresenteerde ontwerpen met elkaar in gesprek te gaan en te kijken waar we de ontwerpen op kunnen verbeteren. Ik heb veel (jonge) kinderen, volwassenen en oudere bewoners gesproken op de bijeenkomst. We kregen veel positieve reacties. Onder andere van een meisje (10 jaar) die aan Free Runnen doet en harstikke blij is dat ze dit straks in haar eigen dorp kan doen. Daarbij hebben een paar kinderen specifiek aangewezen waar het Free Run Parcours breder of hoger moet worden zodat zij er straks beter gebruik van kunnen maken. Ook zien bewoners graag dat de bestaande tafeltennistafel verplaatst wordt en de bewoners uit de appartementen willen bankjes waar zij op kunnen zitten.’

Groene verbinding
‘Bewoners gaven verder aan dat ze behoefte hebben aan meer fruitbomen en heesters. Op deze manier kun je verschillende lagen in de beplanting creëren. Ook maken we keuzes om bestaande beplanting terug te laten komen. Zo zorgen we voor eenheid en verbinding. Aanvullend op de bestaande treurwilg plaatsen we aan de watergang nieuwe treurwilgen. De grote moerascipressen aan de Zeemanlaan worden verplaatst naar Het Lint. Zo combineren we oudere met nieuwe beplanting. Hierdoor vullen we de groene ruimte aan en oogt het levendig.’

Tim eindigt met: ‘We willen iedereen bedanken voor het meedenken en -praten! Met alle input gaan we aan de slag om een definitief ontwerp te maken voor mooie groene ontmoetingsplekken voor oude en nieuwe Badhoevedorpers.’

Interesse?
Wil je ook wonen in een prachtig groen ingericht dorp? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Quatrebras Badhoevedorp, dan ben je als eerst op de hoogte van toekomstig aanbod.