18 februari 2020
Geplaatst door TeamQuatrebras

Martine van Vliet is landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Samen met Freek Loos heeft zij al 10 jaar haar eigen bureauin Haarlem: LOOS van VLIET. Voor Quatrebras heeft ze de verkavelingen uitgewerkt en het landschap ontworpen. Ze vertelt ons hoe de verschillende deelgebieden iedere en eigen identiteit hebben, maar toch herkenbaar zijn als Quatrebras.

Eenheid in de verschillende deelgebieden 

Quatrebrasbestaat uitverschillende deelgebieden: Statig park, Naar het centrum en Tussen de bomen, Brink en Het hof. De plannen hebben ieder een eigen karakter, maar het is debedoeling dat de openbare ruimte een eenheid vormt. ‘Om deze eenheid te creëren is er onder andere een masterplan gemaakt. Dit masterplan doet uitspraak over de landschappelijke inpassing en de eenheid in materiaalgebruik in Quatrebras. Zo staat er bijvoorbeeld in dat alle wegen in gebakken klinkers uitgevoerd moeten worden en dat er een bepaalde lichtmast is die overal moet terugkomen.’ legt Van Vliet uit. 

Niet alleen de wegen en lichtmasten creëren eenheid, ook zijn er 3 verschillende straatprofielen gedefinieerd die in elk stukje Quatrebras terugkomen. ‘Het hoofdprofiel zijn de brede straten die door de verschillende deelgebieden lopen. Deze noemen we ‘de Stam’. Dit worden lanen met brede groenbermen en statige bomen. De Stam mondt vervolgens uit in ‘de Takken’. Dit zijn de wat smallere straatjes dieper de wijk in lopen. Deze straatjes hebben een informelere sfeer. Tot slot hebben we nog ‘Twijgen’. Dit zijn de smalste straatjes waarin geen openbaar groen wordt toegepast, maar die wel altijd aan een groter groengebied liggen. De Twijgen hebben meer een erfachtig karakter. Het groen binnen de verschillende straatprofielen varieert zodat je kan herkennen waar je bent. Elke Tak of Stam krijgt bijvoorbeeld zijn eigen soort boom.’ 

Hofachtig wonen 

Quatrebras wordt ontwikkeld in het tuindorp karakter van Badhoevedorp. Hier woon je heerlijk groen en soms in een hof achtige sfeer. Dit zie je terug in de hagen als erfafscheiding. ‘Verder gebruiken we in Quatrebras Park veel hortensia’s om echt het parkgevoel te creëren. Maar hier vind je ook prachtige bomen zoals de Linde, de Amberboom en verschillende heesters. Bij het selecteren van de beplanting wordt enerzijds rekening gehouden met de sierwaarden. Bloeien ze mooi in het voorjaar en geven ze prachtige herfstkleuren in het najaar? Anderzijds is er ook gekeken naar planten en bomen die een aantrekkingskracht hebben op bijen en vlinders.’ 

Het lint als verbindende factor 

De verschillende deelgebieden hebben elk hun eigen beplanting, zodat duidelijk is waar in Quatrebras je bent. Wel speelt ‘het Lint’ straks een belangrijke, verbindende factor. ‘Het Lint verbindt heel Quatrebras en is een route van maar liefst 3,2 kilometer. Het Lint heeft een eigen sfeer en inrichting met een voet- en fietspad van 4 meter breed. Ook vind je hier unieke beplanting met markante bomen. Langs het Lint liggen diverse Groene Kralen. Het park is er hier een van als bijzondere groene plek, maar ook bij het vernieuwde centrum en de Pa Verkuyllaan komt er een. Deze worden ingericht als groene verblijgsplekken. Langs het hele Lint staan op verschillende plekken bankjes, zodat je even rustig kan genieten van de natuur om je heen. 

Speeltoestellen: een ontmoetingsplek in de wijk 

Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk wordt er niet alleen gekeken naar bestrating en beplanting, ook wordt er rekening gehouden met speelplekken voor kinderen van alle leeftijden. ‘De gemeente bepaalt hoe lang de loopafstand naar de speelplekken mag zijn. Dit verschilt per leeftijdscategorie. Zo moeten kleinere kinderen een speelplek dichterbij hebben dan wat oudere kinderen. Bij Quatrebras hebben we gezorgd voor een goede spreiding van de speelplekken. We proberen zo vroeg mogelijk in te richten zodat kinderen hier zo snel mogelijk kunnen spelen. Daarnaast hebben we gezocht naar speelobjecten met een natuurlijkere uitstraling, bijvoorbeeld een houten wipwap of glijbaan die mooi in omgeving wegvallen. Rondom de speelplekken worden ook meer bijzondere bomen gepland. Het moet echt een ontmoetingsplek in de wijk worden!’