4 januari 2021
Geplaatst door TeamQuatrebras

Het bestemmingsplan Schuilhoeve (Quatrebras Dorp) is op 15 november 2018 door de gemeenteraad Haarlemmermeer vastgesteld. Door KLM is tegen dit besluit een beroep ingesteld. Op 2 december 2020 heeft de Raad van State (RvS) tijdelijk uitspraak gedaan in het beroep tegen het bestemmingsplan Schuilhoeve (Quatrebras Dorp). Het bestemmingsplan moet op twee punten verder onderzocht worden.

 

Einduitspraak tweede helft 2021

Dit is een stap in de goede richting! De gemeente Haarlemmermeer moet verder onderzoek doen naar het effect van proefdraaigeluid op een harde ondergrond. Ook moet er verder onderzoek gedaan worden naar grondgeluid in de winterperiode. De gemeenteraad moet binnen een half jaar de onderzoeken uitvoeren en een herstelbesluit nemen. Naar verwachting zorgen de extra onderzoeken uiteindelijk voor een onherroepelijk bestemmingsplan voor Quatrebras Dorp. 

Nadat de gemeenteraad over een half jaar een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan neemt de RvS het opnieuw in behandeling. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de einduitspraak gedaan wordt. 

Quatrebras Dorp
Quaterbras Dorp wordt een nieuwe woonwijk met maximaal 700 woningen aan de oostzijde van Badhoevedorp. Het is één van de vijf deelgebieden van de gebiedsontwikkeling Quatrebras. Hier is het straks prettig én dorps wonen aan de statige lanen of intieme hoven met veel groen.